Bystřicko č.9/2014

Publikováno 30. 9. 2014 | Rubrika Noviny Bystřicka

Bystřicko č.9/2014

Dne 30. září 2014 vyšlo nové číslo regionálního měsíčníku Bystřicko.

Články nebo pozvánky z obcí:
• Milasín, Písečné, Ubušínek, Velké Janovice, Zvole

ZÁŘIJOVÉ číslo ke stažení

• Uzávěrka říjnového čísla novin Bystřicko je 6.10.2014

• Říjnové číslo novin Bystřicko vyjde 21.10.2014

Pozvánka na Slavnosti brambor 2014

Publikováno 12. 9. 2014 | Rubrika Pozvánka

Pozvánka na Slavnosti brambor 2014

Zábavné sportovní odpoledne v Rozsochách

Publikováno 9. 9. 2014 | Rubrika Kulturní a sportovní akce

Zábavné sportovní odpoledne v Rozsochách

V sobotu 6. září se uskutečnily již dlouho připravované Hry bez hranic. Sportovní odpoledne se odehrávalo ve stylu legendárních televizních Her bez hranic na fotbalovém hřišti v Rozsochách. Soutěže se zúčastnilo 8 obcí (Bystřice n. P., Dalečín, Dolní Rožínka, Rozsochy, Rožná, Strážek, Štěpánov n. S. a Vír), které soutěžily v 10 hrách. Nad osmi z nich si vzaly patronát jednotlivé soutěžící obce a dvě, vědomostní, připravil Mikroregion Bystřicko.

Pokračování tohoto článku »»»

Putovní letní kino na Bystřicku

Publikováno 9. 9. 2014 | Rubrika Kulturní a sportovní akce

Putovní letní kino na Bystřicku

Mikroregion Bystřicko pro své členské obce připravil na letošní prázdniny promítání Putovního letního kina. Svůj zájem o kino vyjádřilo deset obcí (Bohuňov, Dalečín, Lísek, Rovečné, Rozsochy, Rožná, Strážek, Štěpánov nad Svratkou, Věžná, Vír).

Pokračování tohoto článku »»»

Připomínková pracovní verze strategie MAS Zubří země

Publikováno 3. 9. 2014 | Rubrika MAS Zubří země

Připomínková pracovní verze strategie MAS Zubří země

Vzhledem k povinnosti MAS – Zpracování Integrované strategie území MAS Zubří země (dále také ISÚ) pro následné čerpání finančních prostředků z evropských fondů v letech 2014–2020, umístili jsme na web pracovní verzi strategie k jejímu připomínkování: 

Máte-li zájem, prosíme Vás o návrh konkrétních úprav v dokumentu do 21.9. 2014 na email: zubri.zeme@centrum.cz 

Děkujeme Vám za spolupráci a čas, který připomínkování strategie věnujete i za Vaše případné postřehy a návrhy na zlepšení.

Dokumenty:

Další informace

©2006 – 2014 Mikroregion Bystřicko

Vytvořil Marek Klusák