Dětská soutěž 2017 - práce Karla Vařejky (celý text)

Publikováno 7. 12. 2017 | Rubrika Dětská soutěž

Vysočina – moje budoucnost

Já do lesa (ne)pojedu… aneb Můj den s lesníkem

Pomalu, ale jistě se mi blíží devátá třída a s ní i přetěžké rozhodování, kam jít na střední školu. V pátek 20. 1. jsem strávil den plný zajímavostí s vedoucím Lesního společenství obcí  Karasín, panem Petrem Juračkou.  Dobrá příležitost se podívat do lesa a dozvědět se, jak se pracuje v tomto oboru, možná mém budoucím povolání, že?

 

  Je ráno. Vstávám plný očekávání, jak bude následujících pár hodin tohoto dne probíhat. Nasnídám se, připravím a s dobrou náladou se vydám do školy, kde mám čekat na pana Juračku. Cestou do školy se v duchu sám sebe ptám na všemožné otázky ohledně lesního hospodáře. Jak bude vypadat? Kolik mu asi bude? Bude milý?                             

 

  Když přijdu do školy, jdu za paní zástupkyní, která mi sdělí, že pan Juračka už na mě čeká v autě před školou. Vyjdu z budovy a uvidím zelené terénní auto. Blížím se k němu a s každým krokem začínám mít větší trému. Nakonec uvidím přes čelní sklo tvář pana Juračky, který je připraven strávit se mnou pár hodin. Má bílé, krátce ostříhané vlasy a na nose se mu lesknou brýle. Oblečen je do zeleného svetru a na něm má černou vestu. Odhaduji, že nedávno oslavil padesátku. Nasedám do auta, pozdravím a jede se! Uvnitř ucítím vůni typickou pro nějaké zvíře. Vzadu, v kufru auta má totiž dva psy, kteří na mě ihned začnou štěkat. Chvíli si připadám jako bych zde nebyl vítán. Pan Juračka své irské teriéry uklidní a já mohu klást otázky.

 

  Jedeme do Víru a já se mezitím vyptávám. Dozvěděl jsem se např., že pana Juračku už v mládí k jeho povolání přivedli jeho strýcové, nejvíce ho na jeho práci baví různorodost a práce s lidmi anebo že se houbaření stalo „národním sportem“. Ve Víře se pak jdeme podívat do lesa, kde se zrovna těží stromy. Je to mýtní těžba v dospělém lese. Na místě jsou tři dřevorubci s motorovými pilami, ti stromy kácejí a následně zbavují větví. Dřevorubci musí mít na sobě helmy a jsou oblečeni do reflexních oděvů. Nohy jim chrání speciální obuv, protože je tato práce dost nebezpečná. Po 45 minutách mají přestávku, kdy dolijí do pil benzín a mohou se třeba i nasvačit.

 

  Jeden dřevorubec stojí těsně pod stromem a podřezává kmen. Ten svojí tíhou padá dolů na namrzlou cestu. Zbylí dva dřevorubci nastartují svoje pily a přijdou na pomoc uřezávat větve. Po chvíli takové podívané mi začíná být dost mrazivá zima – brrr! Lesníci musí mít teda pořádnou výdrž, říkám si. Problém je, že na namrzlé cestě, která se trochu svažuje, je těžké neuklouznout. Je to dost náročná a nebezpečná práce.    Vracíme se k autu – pěkně do tepla. Pan Juračka nastartuje motor a už vyrážíme do hájenky v Krasíně, kde je sídlo Lesního společenství obcí Karasín. Cestou vidím klády připravené na odvoz, které (jak se dozvídám) musí mít přesné rozměry. Vytěžené dřevo z našich lesů nejčastěji končí na pilách ve Ždírci, nebo v Rakousku.

 

  Zastavujeme před hájenkou. Celé nádvoří je poseto kamennými kostkami. Budovu kryje sedlová střecha, která se barví do tmavě červené. Nad vstupními dveřmi visí myslivecká trofej (lebka srnce). Když vstoupím dovnitř, uvidím, jak se přede mnou vine spirálovitě točité schodiště. To vede nahoru do patra, kde mají někteří lesníci svoje pracovní stoly.

 

  V hájence se dozvídám od pana Juračky různé zajímavosti o práci lesníků i o tom, jak je tato práce náročná na čas, fyzičku i psychiku. Les se v našich podmínkách pěstuje přibližně do 120 let, lesník nikdy nevidí výsledky své práce, sklízí až další generace. V lesnictví funguje sezónnost, v letním období se pečuje o mladé stromky a dělají se prořezávky, těží se zejména v zimním období.

 

  Mnoho lidí si plete pojmy lesnictví a myslivost. Lesnictví je obor, který se zabývá udržováním a zvelebováním lesů, využívá je ve prospěch vlastníků i celé společnosti. Myslivost se zabývá péčí o volně žijící zvěř, a snaží se udržovat a rozvíjet myslivecké tradice. Jaký je tedy vlastně rozdíl mezi lesnictvím a myslivostí? Lesnictví je povolání, myslivost také, ale může to být taky jenom koníček. Na myslivost se váží tradice, které jsou součástí nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Jaký má lesnictví a myslivost význam? Lesnictví je důležité pro produkci dřeva, pečuje o krajinu. Myslivci chrání, chovají a loví zvěř. Lov je potřebný z důvodu omezení přemnožení některého druhu zvěře. To by mohlo mít fatální důsledky na ostatní zvířata a celý ekosystém vůbec. Lesnictví a myslivost jsou tedy dva velmi důležité obory, které se starají o naši přírodu, ať už o les, nebo o zvěř.

 

  Po záplavě nových poznatků se vyrážíme podívat na lesní školku za Ždánicemi. Pěstuje se zde smrk ztepilý.

Co je to vlastně lesní školka? Jedná se o prostor, kde se ze semínek lesních stromů pěstují sazenice, které jsou pak vysazovány za účelem umělé obnovy lesa.  Na místě to teď v zimě vypadá celkem pustě, protože je vše ukryto pod sněhem, ale stejně je znát, možná ne na první pohled, že pod bílou nadílkou cosi roste.

To je naše poslední zastávka, protože potom mě pan Juračka odváží domů a já se s ním rozloučím.

  A co mně osobně toto setkání přineslo? Uvědomil jsem si, že lesnictví je hospodářská činnost a přináší užitky. Zde, na Vysočině, má tento obor bohatou tradici. Těžba dřeva je důležitá pro všemožné potřeby, není tolik omezená, protože dřevo je obnovitelná surovina.

 

  Den jsem si opravdu užil a myslím si, že na něj jen tak nezapomenu, sice ještě nevím, na jakou školu se vydám, ale na tenhle den si zajisté při svém rozhodování vzpomenu. Zkrátka, lesnictví nechám dvířka stále otevřená! 


Noviny Bystřicko č.12/2017

Publikováno 4. 12. 2017 | Rubrika Noviny Bystřicka

Noviny Bystřicko č.12/2017

Dne 5. prosince 2017 vyšlo nové číslo regionálního měsíčníku Bystřicko.

Prosincové číslo ke stažení

• Uzávěrka lednového čísla novin Bystřicko je 18. 12. 2017

• Lednové  číslo novin Bystřicko vyjde 3. 1. 2018

Noviny Bystřicko č.11/2017

Publikováno 7. 11. 2017 | Rubrika Noviny Bystřicka

Noviny Bystřicko č.11/2017

Dne 7. listopadu 2017 vyšlo nové číslo regionálního měsíčníku Bystřicko.

Listopadové číslo ke stažení

• Uzávěrka prosincového čísla novin Bystřicko je 20. 11. 2017

• Prosincové  číslo novin Bystřicko vyjde 5. 12. 2017

Veřejné plánování mikroregionálních akcí 2017

Publikováno 9. 10. 2017 | Rubrika Info Kulturní a sportovní akce

Veřejné plánování mikroregionálních akcí 2017

Dne 5.10.2017 se v obci Rožná, v zasedací místnosti OÚ, konal druhý ročník Veřejného projednávání Mikroregionálních akcí. Na této akci se sešlo celkem 25 osob, které společně vyhodnocovali výsledky letošních akcí, diskutovali nad jejich průběhem, zhodnotili jejich přínos pro místní region a také navrhovali změny pro rok 2018. Jednání se týkalo již tradičních akcí, jako je Putovní letní kino, Hry bez hranic a Bystřicko čte dětem, ale také akcí novějších, jako je například soutěž o Nejkrásnější vánoční strom Bystřicka, která bude mít v letošním roce teprve druhý ročník. Celé jednání se neslo ve velice přátelském duchu a přineslo cenné náměty pro další ročníky těchto akcí. Zástupci a realizátoři MA21 v našem regionu, ale také pořadatelé ostatních akcí, tak zase mají o čem přemýšlet. 

Akce byla pořádána pod záštitou MA21 a Kraje Vysočina. Na této akci došlo k propojení hned několika sektorů ke vzájemné spolupráci – přítomni byli zástupci jak sektoru veřejného, tak sektoru neziskového, komerčního, ale i občanského (viz zápis z tohoto setkání). Všem přítomným děkujeme za účast. 

Zápis z celého jednání je uveřejněn na našich webových stránkách zde: http://www.bystricko.cz/…i-agenda-21/

Noviny Bystřicko č.10/2017

Publikováno 4. 10. 2017 | Rubrika Noviny Bystřicka

Noviny Bystřicko č.10/2017

Dne 3. října 2017 vyšlo nové číslo regionálního měsíčníku Bystřicko.

Říjnové číslo ke stažení

• Uzávěrka listopadového čísla novin Bystřicko je 23. 10. 2017

Listopadové  číslo novin Bystřicko vyjde 7. 11. 2017

Poznej svého farmáře

Publikováno 22. 9. 2017 | Rubrika Pozvánka

Poznej svého farmáře

Hry bez hranic 2017 – sportovní odpoledne ve znamení zábavy

Publikováno 19. 9. 2017 | Rubrika Kulturní a sportovní akce

V sobotu 16. září se uskutečnil již čtvrtý ročník sportovního dne s názvem Hry bez hranic. Sportovní odpoledne se odehrálo v Dolní Rožínce na fotbalovém hřišti. Soutěže se zúčastnilo 10 obcí (Bystřice n. P., Dalečín, Dolní Rožínka, Rozsochy, Rožná, Strážek, Štěpánov n. S., Věžná, Vír a Zvole). Všechny týmy soutěžily v 10 hrách. Devět her bylo pod patronátem jednotlivých obcí. Soutěžící si v rámci her mohli ověřit svoji fyzickou zdatnost, týmovou spolupráci i zručnost. Poslední hru připravil Mikroregion Bystřicko, šlo o vědomostní soutěž tzv. Indicie. Hru si můžete vyzkoušet na tomto webu.


Vše začalo v 13:30 hod. slavnostním nástupem a představením všech týmů. O přivítání a následné komentování celého odpoledne se postarali: Libor Pokorný a Josef Vojta. Po slavnostním zahájení vypuklo již samotné soutěžení. Všichni soutěžící šli do každé hry s velkým nasazením.
I když nám počasí moc nepřálo, utkání se zúčastnily všechny týmy i několik desítek diváků, za což bychom chtěli poděkovat.

 

V závěru sportovního dne nastala dlouho očekávaná chvíle, vyhlašování výsledků. Pro každý tým byly připraveny věcné ceny a pro týmy, které se umístily na stupních nejvyšších, byly kromě těchto darů připraveny i medaile, sekty, dárkové balení pivních speciálů a dorty. Vítěz také získal putovní pohár.
V letošním roce zvítězil domácí tým z Dolní Rožínky s celkovým ziskem 99 bodů, který z dosavadního prvenství sesadil tým města Bystřice nad Pernštejnem, druhé místo získala obec Dalečín, na místě třetím skončila Rožná. Všem vítězům ještě jednou gratulujeme a ostatním týmům děkujeme nejenom za účast, ale i za příjemnou atmosféru, která provázela celý tento den.

Hry bez hranic 2017 – sportovní odpoledne ve znamení zábavy

Pokračování tohoto článku »»»

VYHLEDÁVÁNÍ

Facebook

MAPA

Mapa působnosti

AKCE V MĚSÍCI

««« prosinec 2017 »»»
PoÚtStČtSoNe
    
23
24
30

Všechny akce

KONTAKT

Mikroregion Bystřicko
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

E-mail:

Telefon:
736 535 145
566 590 399

Předseda:
Libor Pokorný

Správce:
Mgr. Veronika Benová

Specialista pro rozvoj:
Bc. Michaela Kolářová

IČ: 70830355

Kontaktní formulář

PARTNEŘI

Fond Vysočiny

Mikroregion Pernštejn

MAS Zubří země

Informační web

Zrcadlení

E-ON

Koruna Vysočiny

Místní agednu 21

Zdravý kraj

©2006 – 2017 Mikroregion Bystřicko

Vytvořil Marek Klusák